SU İZOLASYONU
Su izolasyonu yaşam alanlarımızda sağlıklı ortam ve yapımızın kalitesini koruması adına çok önemlidir. Su yapıya farklı yollardan ulaşır. Bunlar yağmur, kar yağışları, zemin suyu, atık sular, deniz suları ve su buharı diye sıralanabilir. Yağışlar binanın düşey alanlarından aşağıya doğru yer çekiminin etkisiyle inerler. Bu sırada yüzeylerdeki gözenekler su ile dolar. Yağan yağmur ve karlar zeminin geçirgenliğine bağlı olarak alt tabakalara doğru hareket eder. Biriken su bina toprak altı elemanlarının (pabuç, kirişler, radye ve perdeler) çevresinde birikir ve yapı elemanları ile etkileşime girerler. Havada ki su buharı da yapılarımız için birer tehditdirler.

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. İç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları kaliteli malzeme ve sağlıklı uygulamadır. Su izolasyonu yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır. Suyun yapılarda sıvı veya gaz halinde bulunması, yıpranmaların ve zararlı etkilerinin önemli nedenleri arasındadır.

Binaların yapısını korumak ve uzun ömürlü olabilmelerini sağlamak için bina yalıtımı son derece önemlidir. Ekonomik yükü oldukça yüksek olan bina yapımı ve tamiratı kişilerin ve kuruluşların bütçesine oldukça büyük yükler getirmektedir. İşte bu yüzden harcanan paraların ve emeklerin boşa gitmemesi için doğru izolasyon teknikleri uygulanmalıdır.

Su izolasyonu suyun girebileceği alanlara, toprak ile temas eden duvarlara, temellere, zemine oturan döşemelere, su basmasının yaşanacağı seviyedeki alanlara, balkona, terasa, eğimli çatılara, banyo ve tuvaletlere yapılır. Su yalıtımı düzgün yapılmamış binalar; cepheden sızma yolu ile rutubet, yoğuşma yolu ile rutubet, kılcal su yürümesi yolu ile rutubet ve zeminden sızan su yolu ile rutubete maruz kalarak en kısa zamanda çürümeye ve deforme olmaya başlar.

SU İZOLASYONU UYGULAMASININ FAYDALARI
Bildiğiniz gibi binaların temel ana maddesi demirdir. Demirin en büyük düşmanı ise su. Uzun süre su ve nem temasına maruz kalan demir, korozyona uğrar ve binanın dayanma ömrü kısaltır. İşte bu yüzden demirin deforme olmaması için düzgün su yalıtımı yapılması şarttır. Bu uzun vadeye yayılan faydasının yanı sıra daha kısa zamanlarda gerçekleşen duvarların kabarması, aşağı katlara su inmesi, sızıntılar ile rutubet oluşması ve buna bağlı olarak oluşan kokular son olarak da küf ve bakteri oluşumunu engelleyerek büyük faydalar sağlar.

ISI YALITIMI HAKKINDA
Binalarda istenilen konfor şartlarının sağlanması için tasarım esnasında iç mekan konforuna etki edecek parametrelerin dikkate alınması gerekir. Bu nedenle iç ortam ısısının yapıda hayatını idame ettiren kişilerin konfor şartlarına uygun olmasının sağlanması gerekir.

Tüm dünyada insan nüfusu hızla çoğalmakta ve buna paralel olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Çok miktarda enerji tüketimi nedeniyle de kentsel hava kirliliği artmakta, doğal enerji kaynakları azalmakta ve enerji pahalı bir duruma gelmektedir. Bilindiği gibi insan yaşamını devam ettirebilmesi iklimsel ihtiyaçlarını gidermek durumundadır. Bu sebepten dolayı ölçeği ve fonksiyonu ne olursa olsun kişilerin iklimsel konfor ihtiyacı sağlanmış olmalıdır.

SES YALITIMI HAKKINDA
Ses yalıtımı da ısı yalıtımına benzer. Sadece bir malzeme ile enerjinin tamamının yutulması beklenmemelidir. Gürültünün kendi kaynağında yok edilmesi mümkün olmadığı zaman ortamda yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemler arasında sesin yayıldığı ortama engel olsun diye panel veya duvar yapılabilir. Ortamdaki sıcaklık yükseldikçe ses hızı artmakta, basınç artınca da ses hızı düşmektedir.

Ses yalıtımı ses geçiş kaybının arttırılması anlamına gelir ve gürültü denetimini içerir. Ortamdan kaynaklanan hava seslerinin bitişikteki mekana geçmesinin engeller. Bununla beraber darbe sonucu katı cisimlerden yayılan ses dalgalarını da önlemiş olur. Ses yalıtımları camyünü ve taşyünü gibi mineral esaslı malzemeler ile veya poliüretan, melamin esaslı akustik köpüklerle yapılmaktadır.